نویسنده = محمدرضا بی همتا
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ژنتیکی صفات مختلف زراعی در چند لاین ذرت از طریق تجزیه دی الل گرافیکی

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 27-36

مهدی زارع؛ رجب چوکان؛ محمدرضا بی همتا؛ اسلام مجیدی هروان


2. ارزیابی ترکیب‎پذیری ارقام توتون از نظر برخی صفات مرتبط با کیفیت در دو شرایط تنش و بدون تنش خشکی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 35-48

سید مصطفی صادقی؛ حبیب ا... سمیع زاده لاهیجی؛ فرخ درویشی؛ محمدرضا بی همتا