نویسنده = مرتضی سام دلیری
تعداد مقالات: 5
1. نقش کرم خاکی در پالایش زیستی فلزات سنگین سرب و کادمیوم در ذرت

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 61-70

علی افتخاری؛ مرتضی سام دلیری؛ حمیدرضا مبصر؛ امیرحسین شیرانی‌راد؛ علیرضا ولدآبادی


2. اثر کاهش مصرف آب و کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و حرکت خمش برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم محلی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 43-51

داریوش ذکوی؛ مرتضی سام دلیری؛ حمیدرضا مبصر؛ سلمان دستان


3. اثر تنش نیتروژن در مراحل مختلف رشد و نمو بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم محلی و کنترل علف‌های هرز

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 65-72

مهرداد محمدی؛ حمیدرضا مبصّر؛ مرتضی سام دلیری؛ سلمان دستان


4. بررسی رشد و ‌عملکرد خیار (Cucumis sativus L.) و بامیه (Abelmoschus esculentus L.) در روش کشت مخلوط

دوره 6، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 89-100

روح‎اله نادری؛ عبدالکریم کاشی؛ مرتضی سام دلیری


5. تأثیر اسید جیبرلیک بر برخی از صفات مورفولوژیکی لاین های والدینی برنج هیبرید

دوره 3، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 69-77

امیر عباس موسوی میرکلایی؛ محمد زمان نوری؛ مرتضی سام دلیری؛ هایده مهرایی