نویسنده = شیرانی راد، امیر حسین
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر میکوریزا (Glomus intraradices)و سطوح مختلف روی بر صفات مورفولوژیک و زراعی ذرت (Zea mays) در سطوح مختلف رطوبت خاک

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 21-33

نورعلی ساجدی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ عبداللّّّّّّه ساجدی؛ هادی خانمحمدی


2. ارزیابی تأثیر تلقیح سویه‌های مختلف باکتری Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli بر تثبیت نیتروژن در ارقام مختلف لوبیا

دوره 5، شماره 1، بهار 1388، صفحه 23-36

مهدی طاهرخانی؛ قربان نور محمدی؛ محمد جواد میرهادی؛ حسین حیدری شریف آبادی؛ امیر حسین شیرانی راد