نویسنده = منوچهر فربودی
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه اثر روش‌های مختلف آبیاری و کشت بر راندمان مصرف آب و برخی خصوصیات عملکرد در سه رقم لوبیا چیتی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 73-83

مهدی مهرپویان؛ منوچهر فربودی؛ جلیل اجلی؛ فریدون داوودی؛ اصغر جعفری


2. اثر کودهای آلی و شیمیایی نیتروژنی بر برخی از خصوصیات خاک و گیاه ذرت شیرین رقم گرده افشان 400

دوره 9، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 17-24

معصومه شاهمرادی؛ منوچهر فربودی؛ شهرام شاهرخی


3. بررسی تأثیر پنج آفت‏کش روی شته معمولی گندم (Hom.: Aphididae) Schizaphis graminum

دوره 5، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 19-25

شهرام شاهرخی؛ حبیب الله خدابنده؛ منوچهر فربودی


4. ارزیابی عملکرد لاین‏های پیشرفته گندم دوروم و گندم نان دیم در منطقه کندوان شهرستان میانه

دوره 5، شماره 1، بهار 1388، صفحه 37-46

امیر قنبری؛ شقایق شمس پور؛ علی فرامرزی؛ منوچهر فربودی