نویسنده = مبصر، حمیدرضا
تعداد مقالات: 4
1. نقش کرم خاکی در پالایش زیستی فلزات سنگین سرب و کادمیوم در ذرت

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 61-70

علی افتخاری؛ مرتضی سام دلیری؛ حمیدرضا مبصر؛ امیرحسین شیرانی‌راد؛ علیرضا ولدآبادی


2. اثر کاهش مصرف آب و کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و حرکت خمش برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم محلی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 43-51

داریوش ذکوی؛ مرتضی سام دلیری؛ حمیدرضا مبصر؛ سلمان دستان


3. تأثیر ارتفاع برداشت گیاه اصلی بر صفات راتونینگ ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 51-59

حامد فیروزپوری؛ حمیدرضا مبصر؛ سلمان دستان؛ رضا یدی؛ عباس قنبری مالیدره


4. مطالعه تأثیر رفتار با بقایای گیاهی و کنترل کننده های بیولوژیکی برخصوصیات علف‌های هرز و صفات زراعی در کشت تلفیقی با رتون برنج (Oryza sativa)

دوره 2، شماره 3، زمستان 1385، صفحه 1-12

مهدی اسماعیلی؛ حمیدرضا مبصر؛ محمد تقی کربلایی؛ مهرداد عبدی؛ مهران باخدا