نویسنده = دستان، سلمان
تعداد مقالات: 3
1. اثر تراکم بوته بر عملکرد دو رقم سویا در منطقه ساری

دوره 8، شماره 1، بهار 1391، صفحه 59-67

مهدی عشری؛ قربان نورمحمدی؛ حسین یزدپور؛ سلمان دستان؛ اسماعیل یساری


2. اثر کاهش مصرف آب و کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و حرکت خمش برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم محلی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 43-51

داریوش ذکوی؛ مرتضی سام دلیری؛ حمیدرضا مبصر؛ سلمان دستان


3. تأثیر ارتفاع برداشت گیاه اصلی بر صفات راتونینگ ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 51-59

حامد فیروزپوری؛ حمیدرضا مبصر؛ سلمان دستان؛ رضا یدی؛ عباس قنبری مالیدره