نویسنده = احمد افکاری
تعداد مقالات: 2
2. اثر قارچ میکوریز و کود فسفره بر برخی صفات کمی و کیفی ذرت تحت تنش کم‌آبی

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 39-48

امیررضا پوررافضی؛ احمد افکاری