نویسنده = بهروز بابایی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. اثر دگرآسیبی کاکوتی بر شاخص‎های جوانه‏‏ زنی و رشد گیاهچه نخود و سویا

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 21-28

بهروز بابایی نژاد؛ جعفر البوبغیش؛ علیرضا دادخواه؛ مجید رستمی