نویسنده = حبیب ا... سمیع زاده لاهیجی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ترکیب‎پذیری ارقام توتون از نظر برخی صفات مرتبط با کیفیت در دو شرایط تنش و بدون تنش خشکی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 35-48

سید مصطفی صادقی؛ حبیب ا... سمیع زاده لاهیجی؛ فرخ درویشی؛ محمدرضا بی همتا