نویسنده = باغستانی میبدی، محمدعلی
تعداد مقالات: 2
1. واکنش سورگوم جارویی و علف‎های هرز غالب نسبت به چند علف کش رایج

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-12

امیر پزشکی؛ سلیمان جمشیدی؛ محمدعلی باغستانی میبدی


2. بررسی اثر تلفیق تیمارهای کنترل مکانیکی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در منطقه کرج

دوره 5، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 27-32

آرش روزبهانی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محمدعلی باغستانی میبدی؛ اسکندر زند