نویسنده = دادگر، مریم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تناسب اراضی خاکچال های شهر تبریز با روش محدودیت ساده

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 95-102

امیر یوسف‎زاده؛ ابراهیم پذیرا؛ محمد حسن مسیح آبادی؛ ناصر نظری؛ مریم دادگر؛ فروغ الهیاری پور