نویسنده = حمیدرضا محبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فون و تغییرات جمعیت مورچه‌های (Hymenoptera: Formicidae) شکارگر آفات مزارع برنج مازندران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 61-70

حسن قهاری؛ مهرداد طبری؛ ابوالفضل رشیدی؛ حمیدرضا محبی