نویسنده = الهویردی، عاصفه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان تغییر فسفر قابل جذب خاک‌های آهکی و اثر آن بر عملکرد ذرت

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 27-35

حمیدرضا دورودیان؛ حسین بشارتی؛ علیرضا فلاح نصرت آباد؛ حسین حیدری شریف آباد؛ فرخ درویش؛ عاصفه الهویردی