نویسنده = حسین زاده مقبلی، امیر هوشنگ
تعداد مقالات: 1
1. دوره بحرانی کنترل علف های هرز در مزرعه آفتابگردان (Helianthus anuus L.)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 76-82

حسین قلی‎پور؛ بهرام میرشکاری؛ امیر هوشنگ حسین زاده مقبلی؛ شهرام حنیفیان