نویسنده = عادل دباغ محمدی نسب
تعداد مقالات: 3
1. عکس‏ العمل صفات مرتبط با عملکرد سه رقم ذرت دانه‏ای به دوره‏ های رقابت علف‏های هرز

دوره 5، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 89-99

بهرام میرشکاری؛ حجت شاهی احمدآباد؛ علیرضا ولد آبادی؛ عادل دباغ محمدی نسب


2. تداخل علف هرز سلمه‌تره در دو الگوی کاشت ذرت

دوره 5، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-12

محمود پوریوسف؛ عزیز جوانشیر؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ عبدالله حسن زاده قورت تپه


3. تعیین آستانه اقتصادی خسارت علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در مزرعه لوبیاسبز (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 81-91

بهرام میرشکاری؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ محمود پوریوسف