نویسنده = محمد جواد میرهادی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی تأثیر تلقیح سویه‌های مختلف باکتری Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli بر تثبیت نیتروژن در ارقام مختلف لوبیا

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 23-36

مهدی طاهرخانی؛ قربان نور محمدی؛ محمد جواد میرهادی؛ حسین حیدری شریف آبادی؛ امیر حسین شیرانی راد


3. تأثیر تنش خشکی بر وزن خشک ریشه سه رقم سیب‌زمینی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1385، صفحه 39-49

محمد باقر خورشیدی بنام؛ فرخ رحیم زاده خویی؛ محمد جواد میرهادی؛ قربان نورمحمدی