نویسنده = شاددل تیلی، احد
تعداد مقالات: 1
1. اثرات سن شان‏های موم بر عملکرد نسل یا جمعیت در زنبور عسل

دوره 5، شماره 1، بهار 1388، صفحه 89-94

ابوالفضل اسعدی‏ دیزجی؛ ناصر ماهری سیس؛ احد شاددل تیلی؛ ابوالفضل آقاجانزاده گلشنی