نویسنده = خدابنده، حبیب اله
تعداد مقالات: 3
2. اثر کشندگی اسانس زیره سیاه، اسطوخودوس، رزماری، زیره سیاه، بومادران و زینیان روی شته معمولی گندم

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 78-71

حمیده زمانی؛ سلیمان جمشیدی؛ حبیب اله خدابنده


3. بررسی تغییرات جمعیت پارازیتوییدهای شته های سورگوم جارویی در منطقه ی میانه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 39-44

شهرام شاهرخی خانقاه؛ حبیب اله خدابنده؛ کورش صیامی