نویسنده = کاویانی چراتی، عاطفه
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های گندم نان تحت شرایط تنش و بدون تنش گرمایی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-11

حسین علی فلاحی؛ عاطفه کاویانی چراتی؛ عباسعلی اندرخور


2. تنوع فنوتیپی خانواده های جو حاصل از تلاقی ارقام بادیا و کومینو

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 21-33

عاطفه کاویانی چراتی؛ حسین صبوری؛ حسین علی فلاحی؛ عیسی جرجانی