نویسنده = حسین بابازاده
تعداد مقالات: 1
1. تخمین بهره وری آب محصول گندم در شبکه آبیاری و زهکشی درودزن استان فارس

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-13

الناز نوروزی؛ حسین بابازاده؛ مجید وظیفه دوست