نویسنده = محسن پورسلطان هوجقان
تعداد مقالات: 1
1. اثر محلول‌پاشی اسیدهای آمینه بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گوجه‌فرنگی در شرایط تنش شوری

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-50

محسن پورسلطان هوجقان؛ حسین آرویی؛ سید جلالدین طباطبائی؛ سیدحسین نعمتی