نویسنده = سلیمان جمشیدی
تعداد مقالات: 5
1. تنوع صفات کمّی و کیفی توده‌های بومی شنبلیله ایران در منطقه هشترود

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-9

بهرام حاجی‌زاده؛ داود صادق زاده اهری؛ سلیمان جمشیدی


4. بررسی تأثیر سولفات پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی رقم آگریا و ساتینا در منطقه میانه

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 69-79

امیر قنبری؛ منوچهر فربودی؛ رحیم علیمحمدی؛ علی فرامرزی؛ سلیمان جمشیدی؛ شقایق شمس پور


5. بررسی روابط صفات زراعی با شاخص GMP عملکرد کلزا از طریق تجزیه علیت متوالی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1385، صفحه 37-52

حامد بالسینی؛ جلال صبا؛ سلیمان جمشیدی؛ محمد صالحی