نویسنده = شهرام شاهرخی خانقاه
تعداد مقالات: 2
1. کیفیت اسانس بابونه آلمانی در سه حوضه آبریز ارسباران، آذربایجان شرقی، ایران

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 59-68

جمال پورفرج؛ مهرداد اکبرزاده؛ شهرام شاهرخی خانقاه؛ حسن نورافکن