نویسنده = شهرام باغبان سیروس
تعداد مقالات: 1
1. خصوصیات مورفوفیزیولوژیک، بیوشیمیایی، عملکرد و ترکیب اسانس چای‌کوهی جمع‌آوری شده از مرند، ایران

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 11-23

مریم پرتوی مرند؛ علیرضا طباطبایی رئیسی؛ شهرام باغبان سیروس