کلیدواژه‌ها = رگرسیون گام به گام
تعداد مقالات: 3
3. بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و لاین های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از صفات کمی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 1-12

رستم آقازاده؛ قربانعلی نعمت زاده؛ نادعلی بابائیان جلودار