کلیدواژه‌ها = آترازین
تعداد مقالات: 2
2. واکنش سورگوم جارویی و علف‎های هرز غالب نسبت به چند علف کش رایج

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-12

امیر پزشکی؛ سلیمان جمشیدی؛ محمدعلی باغستانی میبدی