کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
تعداد مقالات: 23
4. اثر پاکلوبوترازول و دور آبیاری بر غلظت برخی از عناصر غذایی در دو پایه نارنج و سیتروملو

دوره 9، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 43-51

آرام رضایی؛ علیرضا گیتی؛ علی مومن پور؛ داود حبیبی؛ محبوبه مظهری؛ شاهین جهانگیر زاده؛ مریم گلباز


5. اثر دور آبیاری، باکتری‎های محرک رشد و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم کویر

دوره 9، شماره 3، آبان 1392، صفحه 9-16

سارا پروازی شندی؛ علیرضا پازکی؛ احمد اصغرزاده؛ امین آزادی


6. مطالعه روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد هیبرید ایروفلور آفتابگردان در شرایط تنش خشکی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 67-75

ابراهیم عباسی سیه‌جانی؛ فرهاد فرح‌وش؛ حمداله کاظمی اربط؛ محمد باقر خورشیدی بنام


7. مطالعه شاخص های جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه‎های گلرنگ با وزن هزار دانه متفاوت تحت تنش خشکی

دوره 8، شماره 3، مهر 1391، صفحه 1-12

حمید باقری؛ یوسف قاضی خانلوثانی؛ اسماعیل زنگانی؛ بابک عندلیبی؛ محمدرضا عظیمی مقدم؛ سلیمان جمشیدی


10. ارزیابی ترکیب‎پذیری ارقام توتون از نظر برخی صفات مرتبط با کیفیت در دو شرایط تنش و بدون تنش خشکی

دوره 6، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 35-48

سید مصطفی صادقی؛ حبیب ا... سمیع زاده لاهیجی؛ فرخ درویشی؛ محمدرضا بی همتا


11. تأثیر کلرو کولین کلراید (CCC) و زمان محلول‎پاشی بر عملکرد، صفات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم‎های آنتی اکسیدانت ذرت (Zea mays cv. Sc 704) در شرایط تنش خشکی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 11-18

محمدنبی ایلکایی؛ داود حبیبی؛ فرزاد پاک نژاد؛ ناصر خدابنده؛ مسعود علی اکبر بوجار؛ فاطمه صدیقی


13. اثر تنش خشکی و روش‎های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 17-26

فرزاد پاک‎نژاد؛ سعید وزان؛ جلیل اجلی؛ مجتبی میراخوری؛ محمد نصیری


14. کاربرد شاخص‎های مختلف ارزیابی تنش برای بررسی عملکرد ارقام آفتابگردان در شرایط خشکی

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 55-64

ابراهیم عباسی سیه‌جانی؛ فرهاد فرح وش؛ محمدباقر خورشیدی بنام؛ آیتک صادقی


15. تأثیر رژیم های کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و تعیین بهترین شاخص ارزیابی تحمل به خشکی سه رقم گندم نان

دوره 5، شماره 3، بهمن 1388، صفحه 12-18

حمید دهقان‎زاده؛ محمدرضا خواجه پور؛ حسین حیدری شریف آباد؛ علی سلیمانی


16. بررسی ژنوتیپ‏های نخود زراعی در شرایط آبی و دیم

دوره 5، شماره 3، بهمن 1388، صفحه 33-41

مهدی روزرخ؛ حسن حیدری شریف آباد؛ سید حسین صباغ پور؛ قربان نورمحمدی؛ اسلام مجیدی هروان


17. ارزیابی تحمل به خشکی ارقام بومی و اصلاح شده گندم نان در شرایط آبی و تنش خشکی

دوره 5، شماره 3، بهمن 1388، صفحه 81-91

عباس ملکی؛ اسلام مجیدی هروان؛ حسین حیدری شریف آباد؛ قربان نورمحمدی


18. تأثیر تنش خشکی و قطع برگ بر برخی صفات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان روغنی (آلستار)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 25-39

نواب حاجی حسنی اصل؛ محسن رشدی؛ مهدی غفاری؛ اسماعیل علیزاده؛ امین مرادی اقدم


19. واکنش عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی تعدادی از ژنوتیپ‌های ماش (Vigna radiate L.) به تنش خشکی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 67-76

مجید رفیعی شیروان؛ محمدرضا اصغری پور


20. اثرات تنش خشکی و سایکوسل بر عملکرد ارقام ذرت در کشت دوم

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 67-79

فاطمه هاشم‏ زاده


21. بررسی اثرات تنش خشکی انتهای فصل بر اساس شاخص‌های ارزیابی در 9 لاین و رقم اصلاح شده برنج

دوره 4، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 17-29

محمدباقر خورشیدی بنام؛ مهرداد عبدی؛ شهرام ایرانی‏ پور؛ رحیم اکبری


22. اثر تنش کم آبی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام لوبیای قرمز

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 86-94

سعید واعظی‏ راد؛ فرید شکاری؛ امیرحسین شیرانی‏ راد؛ اسماعیل زنگانی