کلیدواژه‌ها = رطوبت
تعداد مقالات: 1
1. اثر سطوح مختلف نیتروژن و آب آبیاری بر عملکرد ذرت با استفاده از مدل APSIM

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 61-73

اکرم عباسپور؛ مریم عباسپور؛ ابوالفضل مجنونی