کلیدواژه‌ها = شبیه سازی
تعداد مقالات: 2
1. اثر سطوح مختلف نیتروژن و آب آبیاری بر عملکرد ذرت با استفاده از مدل APSIM

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 61-73

اکرم عباسپور؛ مریم عباسپور؛ ابوالفضل مجنونی


2. مدل سازی منطقه ای عملکرد گندم با استفاده از مدل اگروهیدرولوژیکی- توزیعیSWAP (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی درودزن)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 69-79

الناز نوروزی؛ حسین بابازاده؛ مجید وظیفه دوست؛ فریدون کاوه