کلیدواژه‌ها = استقرار گیاهچه
تعداد مقالات: 3
1. اثر پیش تیمار بذور با جیبرلیک اسید بر شاخص های جوانه زنی علف گندمی تحت تنش خشکی

دوره 11، شماره 1، بهار 1394، صفحه 75-82

سیدجلال یدالهی نوش آبادی؛ فرزاد شریف زاده


3. مطالعه شاخص های جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه‎های گلرنگ با وزن هزار دانه متفاوت تحت تنش خشکی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-12

حمید باقری؛ یوسف قاضی خانلوثانی؛ اسماعیل زنگانی؛ بابک عندلیبی؛ محمدرضا عظیمی مقدم؛ سلیمان جمشیدی