کلیدواژه‌ها = پرایمینگ
اثر پیش تیمار سیلیسیوم بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه بذور خربزه در شرایط تنش شوری

دوره 10، ویژه نامه 2 - 2، مرداد 1393، صفحه 1-11

زکیه آذری؛ محمد صادق صادقی؛ حسن بیات؛ حسین آرویی


تأثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید روی خصوصیات رشدی گیاهچه گاوزبان (Borago officinalis)

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 47-53

فرید شکاری؛ رامین بالجانی؛ جلال صبا؛ کامران افصحی؛ فریبرز شکاری