کلیدواژه‌ها = آهن
تعداد مقالات: 2
1. اثر مصرف عناصر ریز مغذی در مراحل مختلف رشد بر رشد و عملکرد لوبیا رقم سانری

دوره 9، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 35-47

لیلا غیرتی آرانی؛ محمدرضا شیخی؛ طیبه شریفی


2. اثر مقدار و روش‎های مختلف مصرف آهن و مس بر عملکرد کمی و کیفی گندم(Triticum aestivum L.) رقم پیشتاز در شرایط گلخانه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 11-19

محمد رضا بوربوری؛ داود ارادتمند اصلی؛ محمد مهدی طهرانی