کلیدواژه‌ها = رقم قصری
تعداد مقالات: 1
1. اثر پیش تیمار سیلیسیوم بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه بذور خربزه در شرایط تنش شوری

دوره 10، ویژه نامه 2 - 2، تابستان 1393، صفحه 1-11

زکیه آذری؛ محمد صادق صادقی؛ حسن بیات؛ حسین آرویی