کلیدواژه‌ها = زیست محیط
تعداد مقالات: 1
1. اثر کاربرد توأم ورمی کمپوست و کود گاوی بر رشد و گلدهی اطلسی (Petunia hybrida)

دوره 10، ویژه نامه 2 - 2، تابستان 1393، صفحه 65-73

فرشته کامیاب؛ ابوذر خورشیدی؛ مژده حیدری صالح آباد