کلیدواژه‌ها = Zea mays
تعداد مقالات: 7
1. اثر مدیریت اکولوژیکی علف های هرز با استفاده از برخی گیاهان همراه بر صفات زراعی ذرت سینگل کراس 504

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 77-85

فرهود یگانه پور؛ سعید زهتاب سلماسی؛ مصطفی ولیزاده؛ اکرم معینی راد؛ وحید بیگی نیا


3. بررسی ژنتیکی صفات مختلف زراعی در چند لاین ذرت از طریق تجزیه دی الل گرافیکی

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 27-36

مهدی زارع؛ رجب چوکان؛ محمدرضا بی همتا؛ اسلام مجیدی هروان


4. بررسی اثر روش‎های مختلف مصرف کودهای میکرو بر میزان تجمع عناصر میکرو در بذر و برگ و عملکرد ذرت رقم Jeta

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 67-74

الناز فرج‎زاده معماری تبریزی؛ مهرداد یارنیا؛ وحید احمدزاده؛ نوشین فرج زاده معماری تبریزی


5. اثر تنش خشکی و روش‎های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 17-26

فرزاد پاک‎نژاد؛ سعید وزان؛ جلیل اجلی؛ مجتبی میراخوری؛ محمد نصیری


6. تداخل علف هرز سلمه‌تره در دو الگوی کاشت ذرت

دوره 5، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-12

محمود پوریوسف؛ عزیز جوانشیر؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ عبدالله حسن زاده قورت تپه


7. تأثیر منابع و مقادیر کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت رقم سینگل کراس 704

دوره 1، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 65-73

علی فرامرزی؛ سلیمان جمشیدی؛ کوروش صیامی