کلیدواژه‌ها = عملکرد بیولوژیک
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی شاخص‌های تحمل به شوری برخی ژنوتیپ‌های گندم نان در مرحله‌ی گیاهچه‌

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 27-39

سپیده بیریای؛ منوچهر خدارحمی؛ داود حبیبی


2. اثر دور آبیاری، باکتری‎های محرک رشد و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم کویر

دوره 9، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 9-16

سارا پروازی شندی؛ علیرضا پازکی؛ احمد اصغرزاده؛ امین آزادی


5. اثر تنش کم آبی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام لوبیای قرمز

دوره 4، شماره 1، بهار 1387، صفحه 86-94

سعید واعظی‏ راد؛ فرید شکاری؛ امیرحسین شیرانی‏ راد؛ اسماعیل زنگانی