کلیدواژه‌ها = زیست توده
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی شاخص‌های تحمل به شوری برخی ژنوتیپ‌های گندم نان در مرحله‌ی گیاهچه‌

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 27-39

سپیده بیریای؛ منوچهر خدارحمی؛ داود حبیبی