کلیدواژه‌ها = تنش شوری
اثر شوری کلرید سدیم بر جذب عناصر معدنی ضروری در ارقام بادمجان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 51-60

حمید صادقی؛ حسن رسولی؛ مسعود زاده باقری


اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی تربچه (Raphanus sativus) در شرایط تنش شوری

دوره 7، شماره 3، مهر 1390، صفحه 45-50

مژگان قنبری؛ علیرضا قنبریان جهرمی؛ شورانگیز جوانمردی؛ محسن فرزانه


تأثیر قارچ میکوریزا بر خصوصیات مرفولوژیک و محتوای عناصر غذایی جو در سطوح مختلف شوری

دوره 5، شماره 3، بهمن 1388، صفحه 105-114

مجتبی یوسفی‏ راد؛ قربان نورمحمدی؛ محمدرضا اردکانی؛ اسلام مجیدی هروان؛ سیدجواد میرهادی