کلیدواژه‌ها = عناصر پرمصرف
تعداد مقالات: 4
1. اثر مقادیر مختلف پتاسیم و منگنز بر خصوصیات و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در شمال خوزستان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 29-23

حسین عبیدی؛ بهنام حبیبی خانیانی؛ حمید شریفی


3. اثر شوری کلرید سدیم بر جذب عناصر معدنی ضروری در ارقام بادمجان

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 51-60

حمید صادقی؛ حسن رسولی؛ مسعود زاده باقری


4. اثر کودهای تلفیقی و محلول‌پاشی کلات آهن بر عملکرد کمی گل‌محمدی

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 73-81

وحیده صمدیان ساربانقلی؛ سیدرضا طبائی عقدائی؛ بهلول عباس‌زاده؛ محمدحسین لباسچی