کلیدواژه‌ها = کشت دوم
اثرات تنش خشکی و سایکوسل بر عملکرد ارقام ذرت در کشت دوم

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 67-79

فاطمه هاشم‏ زاده


مقایسة عملکرد، اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت در کشت دوم در منطقه خوی

دوره 2، شماره 2، مهر 1385، صفحه 65-76

جواد خلیلی محله؛ محسن رشدی؛ ساسان رضادوست


بررسی فنولوژی رشد ارقام مختلف سویا بعد از برداشت برنج در گیلان

دوره 2، شماره 2، مهر 1385، صفحه 25-36

حسن اخگری؛ شهرام صداقت حور