کلیدواژه‌ها = کلرید سدیم
تعداد مقالات: 4
1. تحمل دو ژنوتیپ گیاه دارویی همیشه بهار به تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی و گیاه کامل

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 45-56

آیلین حاجی‌پور فرد؛ داود صادق زاده اهری


2. اثر پیش تیمار اسمزی و آبی بر جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه ذرت سینگل کراس 704 تحت تنش خشکی و شوری

دوره 11، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 41-50

عالیه رخ فیروز؛ سلیمان جمشیدی؛ ناصر محبعلی پور