کلیدواژه‌ها = عناصر کم مصرف
تعداد مقالات: 3
1. اثر مقادیر مختلف پتاسیم و منگنز بر خصوصیات و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در شمال خوزستان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 29-23

حسین عبیدی؛ بهنام حبیبی خانیانی؛ حمید شریفی


3. اثر محلول‌پاشی عناصر کم مصرف منگنز، روی و بور در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمّی ارقام گندم دیم

دوره 9، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-6

مجید احمدی؛ ناصر محب علی پور؛ ولی فیضی اصل؛ ایرج اسکندری