کلیدواژه‌ها = مدیریت علف های هرز
تعداد مقالات: 3
1. اثر کود اولیه نیتروژن در مدیریت علف های هرز پنبه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 11-20

سید افشین سجادی؛ مجتبی احمدی؛ محمد برزعلی؛ نبی‎اله نعمتی


2. اثر تنش نیتروژن در مراحل مختلف رشد و نمو بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم محلی و کنترل علف‌های هرز

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 65-72

مهرداد محمدی؛ حمیدرضا مبصّر؛ مرتضی سام دلیری؛ سلمان دستان


3. واکنش سورگوم جارویی و علف‎های هرز غالب نسبت به چند علف کش رایج

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-12

امیر پزشکی؛ سلیمان جمشیدی؛ محمدعلی باغستانی میبدی