کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
تعداد مقالات: 25
2. بررسی اثر سیستم نوین مدیریت کشت(SRI) بر عملکرد دانه و بهره وری آب در مزارع برنج

دوره 9، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 53-61

یاسر قربانیان آستانه؛ ابراهیم امیری؛ تیمور رضوی پور؛ مجتبی رضایی


3. اثر دور آبیاری، باکتری‎های محرک رشد و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم کویر

دوره 9، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 9-16

سارا پروازی شندی؛ علیرضا پازکی؛ احمد اصغرزاده؛ امین آزادی


4. مطالعه اثر روش‌های مختلف آبیاری و کشت بر راندمان مصرف آب و برخی خصوصیات عملکرد در سه رقم لوبیا چیتی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 73-83

مهدی مهرپویان؛ منوچهر فربودی؛ جلیل اجلی؛ فریدون داوودی؛ اصغر جعفری


6. مطالعه روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد هیبرید ایروفلور آفتابگردان در شرایط تنش خشکی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 67-75

ابراهیم عباسی سیه‌جانی؛ فرهاد فرح‌وش؛ حمداله کاظمی اربط؛ محمد باقر خورشیدی بنام


7. تأثیر روش های مختلف خاک ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا

دوره 8، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 37-43

محمد غلامی پرشکوهی؛ جلال بهره بر؛ مجید رشیدی


9. اثر تراکم بوته بر عملکرد دو رقم سویا در منطقه ساری

دوره 8، شماره 1، بهار 1391، صفحه 59-67

مهدی عشری؛ قربان نورمحمدی؛ حسین یزدپور؛ سلمان دستان؛ اسماعیل یساری


10. مطالعه روابط بین صفات زراعی و مرفولوژیکی در لاین های امید بخش برنج و گروه‎بندیآن‎ها با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

دوره 7، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-10

سعید بخشی پور؛ علی گزانچیان؛ علی محدثی؛ مجید نحوی؛ رقیه رازقی جدید


11. اثر کاهش مصرف آب و کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و حرکت خمش برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم محلی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 43-51

داریوش ذکوی؛ مرتضی سام دلیری؛ حمیدرضا مبصر؛ سلمان دستان


12. اثر تاریخ کاشت بر مراحل رشد و عملکرد دانه و روغن سویا در منطقه اردبیل

دوره 7، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 63-69

سید سجاد موسوی؛ سید محمد جواد میرهادی؛ علی اکبر ایمانی؛ علی محمدپور خانقاه


13. تأثیر نیتروژن و تراکم گیاهی بر عملکرد دانه و روغن گیاه کرچک (Ricinus Communis L.)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 57-65

مهرزاد علیمحمدی؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ جهانفر دانشیان؛ بهروز عارف


14. تأثیر ارتفاع برداشت گیاه اصلی بر صفات راتونینگ ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 51-59

حامد فیروزپوری؛ حمیدرضا مبصر؛ سلمان دستان؛ رضا یدی؛ عباس قنبری مالیدره


15. بررسی عملکرد دانه، اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیک گلرنگ‎ بهاره با استفاده از روش‎های آماری چند متغیره

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-8

علی‎رضا احمدزاده؛ اسلام مجیدی؛ بهرام علیزاده؛ امیرحسن امیدی


16. اثر تنش خشکی و روش‎های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 17-26

فرزاد پاک‎نژاد؛ سعید وزان؛ جلیل اجلی؛ مجتبی میراخوری؛ محمد نصیری


17. تأثیر رژیم های کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و تعیین بهترین شاخص ارزیابی تحمل به خشکی سه رقم گندم نان

دوره 5، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 12-18

حمید دهقان‎زاده؛ محمدرضا خواجه پور؛ حسین حیدری شریف آباد؛ علی سلیمانی


18. تجریه علیت عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ‎های امید بخش عدس در شرایط دیم

دوره 5، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 45-56

شهرام عزیزی چاخرچمن؛ حسین مصطفایی؛ داود حسن پناه؛ حمداله کاظمی اربط؛ مهرداد یارنیا


20. بررسی روابط تعدادی از صفات مهم زراعی توده‏های مختلف گندم مناطق سردسیر با عملکرد با استفاده از تجزیه علیت

دوره 5، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 93-103

فهیمه هلالی سلطان آباد؛ حمداله کاظمی؛ داریوش تقوی؛ علیرضا نور آبادی؛ جلیل اجلی


21. پاسخ چند رقم سویا به کاربرد نیتروژن و پتاسیم در خراسان شمالی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 13-23

حمید حاتمی؛ امیر آینه بند؛ مهدی عزیزی؛ افشین سلطانی؛ علیرضا دادخواه


23. اثر تنش کم آبی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام لوبیای قرمز

دوره 4، شماره 1، بهار 1387، صفحه 86-94

سعید واعظی‏ راد؛ فرید شکاری؛ امیرحسین شیرانی‏ راد؛ اسماعیل زنگانی


24. اثر روش های کاربرد عناصر ریزمغذی بر خصوصیات کمی و کیفی گندم

دوره 3، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 103-109

اصغر فرج‌نیا؛ محمدباقر خورشیدی بنام


25. بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم سویا در منطقه میانه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 75-85

مهدی عزیزی؛ علی فرامرزی؛ مهرداد عبدی؛ جلیل اجلی