کلیدواژه‌ها = آنیسون
تعداد مقالات: 1
1. اثر دور آبیاری و زمان‎های مختلف برداشت بر صفات آگرومورفولوژیک گیاه دارویی آنیسون (Pimpinella anisum L.)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 31-39

مجید پوریوسف؛ سید علی رزاقی فرد؛ خلیل جمشیدی