کلیدواژه‌ها = صفات مورفولوژیک
تعداد مقالات: 5
2. بررسی تنوع ژنتیکی برای صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ‌های برنج تحت تنش سرما

دوره 9، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 59-70

فاطمه هنرور؛ حسین صبوری؛ سکینه سعیدی سار


3. اثر دور آبیاری و زمان‎های مختلف برداشت بر صفات آگرومورفولوژیک گیاه دارویی آنیسون (Pimpinella anisum L.)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 31-39

مجید پوریوسف؛ سید علی رزاقی فرد؛ خلیل جمشیدی


4. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم دیم با استفاده از نشانگرهایRAPD و صفات مورفولوژیکی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 9-17

رضا دریکوند؛ سلاحورزی الهام؛ طهماسب حسین پور؛ احمد اسماعیلی


5. مطالعه صفات مورفولوژیکی و روابط آن‏ها با عملکرد در 16 لاین امید بخش برنج (Oryza sativa L).

دوره 4، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 51-60

ابوالقاسم قیصری؛ ایرج امینی؛ یحیی امام؛ مرتضی نصیری