کلیدواژه‌ها = کلزا
تعداد مقالات: 15
1. ارزیابی وضعیت تغذیه نیتروژنی کلزا (Brassica napus L.) در شرایط گرگان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 13-24

علیرضا بهدادیان؛ افشین سلطانی؛ حسین عجم نوروزی؛ ابراهیم زینلی


3. تأثیر روش های مختلف خاک ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا

دوره 8، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 37-43

محمد غلامی پرشکوهی؛ جلال بهره بر؛ مجید رشیدی


8. ارزیابی تنوع ژنتیکی در لاین های پیشرفته کلزای زمستانه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 49-56

لیلی علیزاده؛ بهرام علیزاده؛ فرزاد جاویدفر؛ فرخ درویش


12. تأثیر مقادیر نیتروژن قبل از زمستان بر عملکرد و اجزای عملکرد 9 رقم کلزا در منطقه میانه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 73-84

علی فرامرزی؛ محمدباقر خورشیدی بنام؛ منوچهر فربودی؛ مهدی طاهرخانی


14. بررسی روابط صفات زراعی با شاخص GMP عملکرد کلزا از طریق تجزیه علیت متوالی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1385، صفحه 37-52

حامد بالسینی؛ جلال صبا؛ سلیمان جمشیدی؛ محمد صالحی