کلیدواژه‌ها = ذرت
اثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات مرفولوژیک و فنولوژیک ارقام هیبرید متوسط رس ذرت (Zea mays L.)

دوره 8، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 57-63

فرشاد لرکی؛ نازنین امیربختیار؛ محسن قمری؛ سید عطااله سیادت


تأثیر میکوریزا (Glomus intraradices)و سطوح مختلف روی بر صفات مورفولوژیک و زراعی ذرت (Zea mays) در سطوح مختلف رطوبت خاک

دوره 7، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 21-33

نورعلی ساجدی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ عبداللّّّّّّه ساجدی؛ هادی خانمحمدی


بررسی اثر روش‎های مختلف مصرف کودهای میکرو بر میزان تجمع عناصر میکرو در بذر و برگ و عملکرد ذرت رقم Jeta

دوره 6، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 67-74

الناز فرج‎زاده معماری تبریزی؛ مهرداد یارنیا؛ وحید احمدزاده؛ نوشین فرج زاده معماری تبریزی


اثر تنش خشکی و روش‎های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 17-26

فرزاد پاک‎نژاد؛ سعید وزان؛ جلیل اجلی؛ مجتبی میراخوری؛ محمد نصیری


بررسی امکان تغییر فسفر قابل جذب خاک‌های آهکی و اثر آن بر عملکرد ذرت

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 27-35

حمیدرضا دورودیان؛ حسین بشارتی؛ علیرضا فلاح نصرت آباد؛ حسین حیدری شریف آباد؛ فرخ درویش؛ عاصفه الهویردی


بررسی اثر تلفیق تیمارهای کنترل مکانیکی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در منطقه کرج

دوره 5، شماره 3، بهمن 1388، صفحه 27-32

آرش روزبهانی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محمدعلی باغستانی میبدی؛ اسکندر زند


تداخل علف هرز سلمه‌تره در دو الگوی کاشت ذرت

دوره 5، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 1-12

محمود پوریوسف؛ عزیز جوانشیر؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ عبدالله حسن زاده قورت تپه


اثرات تنش خشکی و سایکوسل بر عملکرد ارقام ذرت در کشت دوم

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 67-79

فاطمه هاشم‏ زاده


مقایسة عملکرد، اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت در کشت دوم در منطقه خوی

دوره 2، شماره 2، مهر 1385، صفحه 65-76

جواد خلیلی محله؛ محسن رشدی؛ ساسان رضادوست