کلیدواژه‌ها = گندم
اثر دور آبیاری، باکتری‎های محرک رشد و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم کویر

دوره 9، شماره 3، آبان 1392، صفحه 9-16

سارا پروازی شندی؛ علیرضا پازکی؛ احمد اصغرزاده؛ امین آزادی


ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌‎های گندم نان ((Triticum aestivum L

دوره 7، شماره 3، مهر 1390، صفحه 1-8

مریم امری؛ حمداله کاظمی اربط؛ مظفر روستایی


بررسی روند تغییرات برخی از شاخص‌های رشدی گندم تحت شرایط کم آبی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 11-19

حمید دهقان‎زاده؛ منوچهر جم نژاد


رابطه روند تجمع ماده خشک با توزیع برخی از عناصر غذایی ماکرو و میکرو در بخش‎های مختلف سنبله و سنبلچه گندم

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 9-16

مسعود اسدی داشبلاغ؛ داود اردتمند اصلی؛ مجتبی یوسفی راد


تأثیر تناوب و کود نیتروژن بر غلظت N، P و K و عملکرد گندم

دوره 5، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 27-36

شهرام شعاعی؛ فلورا رفیعی؛ علی کاشانی


بررسی روابط تعدادی از صفات مهم زراعی توده‏های مختلف گندم مناطق سردسیر با عملکرد با استفاده از تجزیه علیت

دوره 5، شماره 3، بهمن 1388، صفحه 93-103

فهیمه هلالی سلطان آباد؛ حمداله کاظمی؛ داریوش تقوی؛ علیرضا نور آبادی؛ جلیل اجلی


بررسی و مقایسه دو روش خاک‏ورزی سطحی و مرسوم از نظر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در کشت آبی

دوره 4، شماره 3، آبان 1387، صفحه 39-48

مسعود زابلستانی؛ علی رشاد صدقی؛ علی سالک زمانی


تأثیر آللوپاتی پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.) بر جوانه‌زنی و رشد گندم(Triticum aestivum L)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 83-99

مهرداد یارنیا؛ الناز فرج‌زاده؛ وحید احمدزاده؛ نیما نوبری


اثر روش های کاربرد عناصر ریزمغذی بر خصوصیات کمی و کیفی گندم

دوره 3، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 103-109

اصغر فرج‌نیا؛ محمدباقر خورشیدی بنام


تداخل یولاف وحشی (Avena ludoviciana) در واریته های رقیب و غیر رقیب گندم: عملکرد و اجزای عملکرد

دوره 3، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 1-15

محمد آرمین؛ قربان نورمحمدی؛ اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی؛ فرخ درویش