کلیدواژه‌ها = اجزای عملکرد
اثر محلول‎پاشی هومات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سیب زمینی در کشت بهاره در منطقه اردبیل

دوره 8، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-7

جلیل اجلی؛ سعید وزان؛ فرزاد پاک نژاد؛ محمدرضا اردکانی؛ علی کاشانی


اثر روش های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد گلرنگ

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 41-48

علی سالک زمانی


بررسی اثر کاهش مصرف آب و سطوح مختلف کود نیتروژن بر صفات مرفولوژیکی و عملکرد برنج رقم طارم هاشمی

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 69-77

میثم گلدوست خورشیدی؛ علیرضا دانشمند؛ صغرا مرادپور؛ اصغر باقری جامخانه


ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌‎های گندم نان ((Triticum aestivum L

دوره 7، شماره 3، مهر 1390، صفحه 1-8

مریم امری؛ حمداله کاظمی اربط؛ مظفر روستایی


ارزیابی تنوع ژنتیکی در لاین های پیشرفته کلزای زمستانه

دوره 6، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 49-56

لیلی علیزاده؛ بهرام علیزاده؛ فرزاد جاویدفر؛ فرخ درویش


بررسی عملکرد دانه، اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیک گلرنگ‎ بهاره با استفاده از روش‎های آماری چند متغیره

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 1-8

علی‎رضا احمدزاده؛ اسلام مجیدی؛ بهرام علیزاده؛ امیرحسن امیدی


بررسی اثرات تراکم کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنج (Oryza sativa L.) در شرایط اقلیمی غرب گیلان

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 37-46

فرزین سعید‌زاده؛ رضا تقی زاده؛ داور ملازم


تجریه علیت عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ‎های امید بخش عدس در شرایط دیم

دوره 5، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 45-56

شهرام عزیزی چاخرچمن؛ حسین مصطفایی؛ داود حسن پناه؛ حمداله کاظمی اربط؛ مهرداد یارنیا


بررسی روابط تعدادی از صفات مهم زراعی توده‏های مختلف گندم مناطق سردسیر با عملکرد با استفاده از تجزیه علیت

دوره 5، شماره 3، بهمن 1388، صفحه 93-103

فهیمه هلالی سلطان آباد؛ حمداله کاظمی؛ داریوش تقوی؛ علیرضا نور آبادی؛ جلیل اجلی


پاسخ چند رقم سویا به کاربرد نیتروژن و پتاسیم در خراسان شمالی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 13-23

حمید حاتمی؛ امیر آینه بند؛ مهدی عزیزی؛ افشین سلطانی؛ علیرضا دادخواه


تأثیر تنش کم آبی و کود نیتروژن بر عملکرد و راندمان مصرف آب سورگوم و ارزن علوفه ای

دوره 5، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 101-114

سید غلامرضا موسوی؛ محمدجواد میرهادی؛ سیدعطاالله سیادت؛ قربان نورمحمدی؛ فرخ درویش


اثرات سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم آذرگل در منطقه تاکستان

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 1-12

جبار بابایی‏ اقدم؛ مهرداد عبدی؛ سعید سیف زاده؛ مجید خیاوی


بررسی تأثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و مواد مؤثر گیاه دارویی بزرک Linum usitatissimum L.

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 13-22

محمد مهدی رحیمی؛ قربان نور محمدی؛ امیر آینه بند


تأثیر مقادیر نیتروژن قبل از زمستان بر عملکرد و اجزای عملکرد 9 رقم کلزا در منطقه میانه

دوره 4، شماره 4، بهمن 1387، صفحه 73-84

علی فرامرزی؛ محمدباقر خورشیدی بنام؛ منوچهر فربودی؛ مهدی طاهرخانی


بررسی و مقایسه دو روش خاک‏ورزی سطحی و مرسوم از نظر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در کشت آبی

دوره 4، شماره 3، آبان 1387، صفحه 39-48

مسعود زابلستانی؛ علی رشاد صدقی؛ علی سالک زمانی


اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کنجد در شرایط اقلیمی میانه

دوره 3، شماره 3، مهر 1386، صفحه 53-67

ابراهیم لازمی؛ علی فرامرزی؛ رحیم علیمحمدی


بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم سویا در منطقه میانه

دوره 1، شماره 2، بهمن 1384، صفحه 75-85

مهدی عزیزی؛ علی فرامرزی؛ مهرداد عبدی؛ جلیل اجلی